Constructii

Clădirile noi pot fi date în uz doar dacă sunt conectate la utilități

Dezvoltatorii imobiliari pot da în folosință clădirile noi doar după racordarea definitivă la rețelele de utilități publice, conform recentelor modificări legislative în vigoare.

Legea 7/2020, apărută în Monitorul Oficial în prima săptămână a anului, modifică Legea 10/1995 privind calitatea în construcții și Legea 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții. Modificările legislative fac parte dintr-un plan de modernizare a reglementărilor și simplificare a formalităților de autorizare.

Clădirile rezidențiale noi sunt direct vizate de modificări. Astfel, recepția pentru autorizare la terminarea lucrărilor nu va mai putea fi realizată dacă branșamentele la infrastructura tehnico-edilitară nu sunt finalizate. Noua lege interzice darea în folosință a ansamblurilor de locuințe individuale și colective și a construcțiilor de utilitate publică dacă branșamentele nu sunt autorizate și finalizate.

În argumentarea proiectului de modificare a legii s-a arătat că imobilele contruite necorespunzător au pus în pericol viața oamenilor. Au fost destule cazuri de blocuri de apartamente vândute și în care s-au mutat noii proprietari înainte de racordarea legală la rețeaua de energie electrică. Iar locatarii utilizau electricitate prin legături necorespunzătoare sau ilegale.

Modificările legislative intrare în vigoare în 2020

  • Recepția construcțiilor noi, rezidențiale sau de utilitate publică, nu mai poate fi realizată fără finalizarea branșamentului la utilități;
  • Pentru autorizarea lucrărilor pentru racordarea la rețelele de utilități publice pot fi folosite avizele din cadrul procesului de autorizare a lucrărilor pentru clădire;
  • Pentru instalarea de panouri foto-voltaice nu mai este necesară autorizație de construcție.

În octombrie 2019 a fost modificată și procedura de avizare a lucrărilor de racordare și branșament la rețelele publice de utilități. Prin Legea 193/2019 s-a dispus ca, pentru autorizare, să poată fi utilizate avizele și acordurile emise în cadrul procesului de autorizare a lucrărilor pentru clădire.

De asemenea, acolo unde nu se modifică structura de rezistenţă sau aspectul arhitectural al construcţiilor, a fost reglementată posibilitatea de a executa lucrări de branşamente şi racorduri pe domeniul public și de branşamente aeriene fără autorizație de construire.

Noile modificări elimină condiționările anterioare și permit executarea fără autorizație de construire a tuturor lucrărilor de branşamente şi racorduri pe domeniul public, precum și a lucrărilor de branşamente aeriene. Singurele condiționări sunt ca aceste lucrări să fie permise de regulamentele locale de urbanism și să se obțină acordul/autorizația administratorului drumului acolo unde este cazul.

Noile prevederi sunt aplicabile tuturor imobilelor, nu numai celor rezidențiale – Georgiana Bălan, avocat la D&B Davis și Băiaș

O altă modificare de maxim interes este reglementarea posibilității de a monta sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice și panouri solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, fără autorizație de construire. Acestea vor putea fi montate pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol doar cu înştiinţarea prealabilă a autorităților, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de autorizare în construcții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *