Bănci

Au fost agreate măsurile de protecție a salariaților din sectorul bancar

Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) și Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB) au agreat măsurile de protecție a salariaților din sectorul bancar.

1. Din perspectiva obligațiilor băncilor membre CPBR – Angajatori

  • Băncile membre CPBR vor asigura existența la nivelul punctelor de lucru a materialelor necesare și adecvate pentru dezinfecție, atât pentru salariați cât și pentru spațiile de lucru. În acest sens, băncile membre CPBR își asumă acoperirea costurilor necesare pentru asigurarea tuturor acestor materiale necesare protejării sănătății salariaților.
  • În funcție de specificul unității bancare și în măsura în care, din punct de vedere al structurii organizatorice, este posibil, se vor depune toate diligențele pentru limitarea numărului de clienți care intră în incinta unei unități bancare la un număr rezonabil de persoane care va fi decis de către conducerea locala. Astfel, în funcție de numărul de angajați și caracteristicile de spațiu ale unității bancare se vor lua măsuri pentru evitarea pe cât posibil a aglomerației în incinta unităților bancare.
  • Planurile de asigurare a continuității activității întocmite în conformitate cu prevederile legale și recomandările autorităților de resort, trebuie să aibă în vedere aspecte precum:

a. Posibilitatea salariaților de a efectua munca la domiciliu sau munca la distanța, acolo unde natura activității și structura organizatorică permite acest lucru;

b. Flexibilizarea programului de lucru, astfel încât să se evite aglomerarea la locul de muncă precum și sosirea/plecarea la/de la muncă a salariaților în perioade de trafic de vârf;

c. Identificarea la nivel de fiecare angajator a măsurilor de protecție a salariaților din categorii vulnerabile, pe baza cererii acestora. Categoriile vulnerabile în sensul celor de mai sus sunt: salariatele gravide, salariații care suferă de afecțiuni cronice, salariații cu o vârsta înaintată     (>60 de ani) și care au afecțiuni medicale. În acest sens, întrucât angajatorul nu stochează date cu privire la istoricul medical al salariaților, aceștia trebuie să depună documente medicale doveditoare pentru aplicarea măsurilor de mai sus. Aplicarea unor astfel de măsuri va ține cont și de necesitatea asigurării continuității activității și ca natura activității și structura organizatorică să permită acest lucru.

Băncile membre CPBR vor depune toate diligențele pentru respectarea obligațiilor de mai sus, pornind de la principiul bunei credințe și a dorinței comune de a proteja viața și sănătatea salariaților, date fiind și limitările de disponibilitate pe piața românească a produselor și serviciilor necesare îndeplinirii obligațiilor de mai sus.

2. Din perspectiva obligațiilor angajaților băncilor membre CPBR

– Obligația de informare în cel mai scurt timp a șefului ierarhic superior, a medicului de familie sau de medicina muncii,  în legătura cu:

a. revenirea din călătorii în zone de risc,

b. intrarea în contact cu unele persoane susceptibile a fi contaminate, în special persoane care vin din zone sau țări cu grad ridicat de răspândire al epidemiei, rude sau apropiați sau cu unele simptome specifice COVID – 19.

– Obligația de a respecta recomandările de protecție și prevenție primite din partea angajatorului și a autorităților de resort (Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Guvernul României, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne etc).

3. Din perspectiva obligațiilor organizațiilor sindicale organizate la nivelul băncilor semnatare și membre ale FSAB, care să cuprindă cel puțin următoarele:

– Contribuirea la efortul de comunicare al angajatorului pe tema protecției și prevenției, inclusiv prin comunicarea susținută a necesității respectării regulilor/procedurilor/protocoalelor de lucru stabilite de angajator.

–     În măsura posibilităților sindicatului și la solicitarea angajatorului, desemnarea unor persoane cu abilități în comunicare, din rândul conducerii sindicatului sau din rândul persoanelor cunoscute de către salariați, cu autoritate și influență asupra acestora, care să organizeze împreună cu echipa angajatorului, linii de comunicare (telefonică sau email) cu salariații, pe probleme specifice prezentului document.

–    Contribuirea la efortul de identificare și achizitionare a materialelor igienico-sanitare, prin căutarea activă și punerea la dispoziție reprezentanților angajatorului a informațiilor legate de furnizori cu stocuri disponibile și mijloace de distribuție rapidă a produselor în teritoriu.

Părțile convin că în aplicarea celor de mai sus, la nivel de unitate, angajatorul și sindicatul vor urmări îndeaproape și se vor consulta/informa reciproc cu privire la evoluția răspândirii virusului și asupra soluțiilor adoptate sau avute în vedere prin care se pot evita efectele negative asupra salariaților și asupra activității companiilor, inclusiv din perspectiva obligațiilor concrete ale salariaților.

Suplimentar față de cele de mai sus și ulterior discuției purtate în data de 13 martie, FSAB a solicitat membrilor și reprezentanților CPBR discutarea următoarelor două chestiuni identificate de către comunitatea bancara printre măsurile ce ar trebui întreprinse de către Guvernul României în următoarea perioadă astfel încât efectele economice asupra angajatorilor, angajaților și consumatorilor să fie resimțite cât mai puțin.  Concluziile discuțiilor purtate ulterior între FSAB și CPBR au fost următoarele:

I. Aplicarea Legii privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Cele doua părți au convenit să colaboreze în implementarea acestei legi în contextul în care instituțiile de credit reprezintă infrastructură critică și trebuie să fie în măsură să asigure desfășurarea activității în condiții optime astfel încât să susțină clienții, persoane fizice și juridice deopotrivă, dar și economia națională față de situațiile adverse generate de evoluția coronavirusului (COVID – 19). În acest sens, părțile au agreat că, la nivel de unitate, sindicatele să sprijine angajatorii în identificarea de soluții astfel încât acordarea acestor zile libere să se facă într-o așa manieră încât să permită desfașurarea activității angajatorilor în condiții optime și fără sincope.

II. Eventuala limitare a programului de lucru cu publicul în agențiile și sucursalele bancare la 4 ore/zi pe perioada instituirii măsurilor speciale de protecție și preventie indicate de autoritățile de resort  

Cele două părți au convenit că, în cazul în care se va decide la nivel de instituție de credit să se aplice o astfel de măsura pe termen limitat, în acea perioadă nu vor fi afectate drepturile salariale ale angajaților din unitățile bancare.

Măsurile discutate în cele de mai sus vizează toți angajații băncilor membre CPBR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *