Bancare

Românii au depus în bănci cu 8% mai mulți bani în 2019 față de 2018

Depozitele noi din bănci, constituite de români în primele 11 luni din 2019, în lei şi euro, au ajuns la 124,5 miliarde lei, cu 8,3% peste nivelul sumelor economisite în aceeaşi perioadă a anului 2018, conform datelor BNR.

Depozitele noi în lei con­sti­tuite de popu­laţie în pri­me­le 11 luni din 2019 au totalizat 73,2 miliarde lei, în timp ce depo­zi­tele în euro au însumat 10,8 miliarde euro (echivalentul a 51,3 mld. lei). Depozitele noi ale populaţiei au revenit în 2018 pe creştere faţă de 2017, atât pe com­ponenta în lei, cât şi în euro, după mai mulţi ani de scăderi.

Populaţia a deve­nit din anul 2012 cre­ditor net al băn­ci­lor după ce în perioa­da de boom eco­nomic frenezia cre­dită­rii a făcut ca românii să fie net datori în re­laţia cu instituţiile de cre­dit.

În no­iembrie 2019, dobânda medie la depozitele la ter­men în lei era de 2,07%, uşor peste nivelul din 2018, de 1,76%. La depozitele în euro, do­bân­zile sunt mult mai mici, nereuşind să treacă de 0,5%.

„Structura pasivului bilanţier este în con­ti­nuare dominată de depozitele atrase de la rezi­denţi, clienţi neguvernamentali (68%). Popu­laţia se menţine drept principalul furnizor de li­chi­ditate pentru sectorul bancar (depozitele aces­tui sector reprezentând 42% din totalul pa­si­velor, respectiv 61% din stocul agregat al de­po­zi­telor atrase de la rezidenţi). Economiile popu­laţiei în valută au continuat să aibă un aport im­portant“, se menționează în cea mai recentă ediţie a Raportului BNR asupra stabilităţii financiare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *