Impactul pandemiei COVID-19 acesteia asupra relațiilor de muncă

Loc de munca la birou

În zilele acestea când pandemia a pus stăpânire pe toate industriile, sistemele și activitățile noastre de zi cu zi, relațiile de muncă au de suferit. Ce urmează și cum trebuie acționat?

În perioada ce va urma stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 estimăm că va spori numărul spețelor de dreptul muncii, a celor de drept penal și de drept contravențional, iar în cele din urmă se vor înmulți dosarele de executare silită și cele de insolvență, acestea ca urmare a dificultăților economice cu care se vor confrunta firmele în marea lor majoritate.

Având în vedere că dreptul muncii reprezintă una dintre principalele arii de practică în cadrul biroului nostru, în prezentul articol vom face scurte observații cu privire la modul în care au fost afectate relațiile de muncă de apariția pandemiei și de instituirea stării de urgență.

În mod neîndoielnic relațiile de muncă au fost puternic impactate, angajatorii și angajații de-o potrivă punându-și problema cum se vor desfășura pe viitor raporturile dintre ei, sens în care măsurile luate de angajatori în această perioadă au constat în principal în:

 • modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul angajatului;
 • modificarea programului normal de muncă;
 • suspendarea contractelor individuale de muncă ca efect al încetării temporare a activității angajatorului (șomajul tehnic);
 • suspendarea de drept a contractelor individuale de muncă.

Dintre toate măsurile sus amintite, o importanță deosebită o are șomajul tehnic, aceasta fiind cea mai uzitată dintre măsuri, drept pentru care îi vom acorda o atenție sporită.

Pe data de 30.03.2020 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 30 din 2020, prin care au fost stabilite o serie de măsuri în domeniul protecției sociale, ordonanță care inițial reglementa aspecte ce țin de acordarea șomajului tehnic.

Având în vedere și dispozițiile ordonanței mai sus amintite, dar și ca efect al Ordonanței militare nr. 1/2020 care vizează suspendarea mai multor activități printre care și cele culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau cele din domeniul horeca, angajatorii au început să recurgă din ce în ce mai des la soluția șomajului tehnic.

Cuvântul șomaj provine din franțuzescul chomage care definește starea unei persoane care caută de lucru. Șomajul tehnic reprezintă o măsură de suspendare a contractului individual de muncă, dispusă de angajator atunci când activitatea acestuia este întreruptă sau redusă temporar din motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

În ceea ce privește efectele șomajului tehnic, arătăm că pentru perioada în care activitatea angajatului este întreruptă, angajatorul este obligat să achite salariaților afectați de această măsură o indemnizație de minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. De remarcat este faptul că pe această perioadă, relațiile de muncă nu încetează dar angajații aflați în șomaj tehnic nu au voie să muncească.

Condițiile de îndeplinit și etapele de urmat de către un angajator în vederea obținerii indemnizației

În concret, în cazul în care angajatorul dorește să beneficieze de indemnizație trebuie îndeplinite următoarele condiții și respectați următorii pași:

 • angajatorul trebuie să fie afectat de instituirea stării de urgență, situație care se poate concretiza prin suspendarea anumitor contracte, volum de muncă scăzut, etc.;
 • indemnizația acordată va fi în cuantum maxim de 75% din salariul mediu brut pe economie pentru fiecare salariat;
 • trebuie îndeplinită procedura de trimitere a personalului în șomaj tehnic mai înainte de depunerea cererii de obținere a indemnizației;
 • ulterior închiderii contabile a lunii, trebuie ca angajatorul să depună cererea de acordare a indemnizației pentru angajații trimiși în prealabil în șomaj tehnic;
 • în termen de 15 zile de la depunerea cererii, în conturile angajatorului vor fi transferate sumele aferente indemnizației brute a angajaților;
 • în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea indemnizației, angajatorul trebuie să facă plata salariilor nete angajaților;
 • până pe data de 25 ale lunii următoare primirii sumelor de bani aferente indemnizațiilor trebuie achitate contribuțiile aferente acestora.

 Persoanele care pot beneficia de indemnizația privind șomajul tehnic.

 Orice societate sau PFA/PFI care, în mod direct sau indirect, a fost afectată de măsurile luate împotriva pandemiei Covid-19 și care întrerupe total sau parțial activitatea. Așadar, oricare dintre entitățile menționate ce înregistrează probleme economice (suspendări de contracte, întârzieri ale încasărilor, rezilieri de contracte, etc.) poate beneficia de indemnizația de șomaj tehnic.

Cine suportă indemnizația și care este cuantumul acesteia?

Indemnizația se suportă din bugetul asigurărilor de șomaj. Cuantumul indemnizației este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut stabilit prin Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Așadar, indemnizația nu va putea depăși suma de 4.071 lei brut.

Procedura de inițiere a șomajului tehnic

În acest sens se poate adopta o decizie colectivă sau se pot adopta decizii individuale de suspendare a contractelor individuale de muncă din inițiativa angajatorului. Acestea vor fi motivate și comunicate angajaților.

Decizia de suspendare se va înregistra pentru fiecare salariat în parte în Revisal conform procedurii stabilite de art 4 alin. (1) lit. e) și de art. 3 alin. (2) lit. o) din Hotărârea de Guvern nr. 905/2017.

 Procedura de obținere a indemnizației

Fiecare angajator care dorește obținerea indemnizației va depune la AJOFM următoarele documente:

 • cerere pentru acordarea indemnizației semnată și datată;
  • declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile legale de acordare a indemnizației;
  • lista angajaților care beneficiază de șomaj tehnic.

Documentele menționate pot fi depuse în luna următoare lunii pentru care se solicită șomajul tehnic, iar plata indemnizației se face în termen de 15 zile de la depunerea documentelor.

O altă soluție identificată de noi, dar mai puțin uzitată în practică, este suspendarea de drept a contractelor individuale de muncă, aceasta își regăsește reglementarea în prevederile art. 50 din Codul muncii conform cărora: ’’Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: c) carantină; (…) f) forță majoră.’’

Apreciem că actuala situație poate fi circumscrisă forței majore întrucât sunt respectate condițiile impuse de art. 1351 Cod civil care definește forța majoră ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil raportându-ne la Decretul nr. 195/2020.

Relativ la efectele suspendării de drept a contractelor individuale de muncă, este de precizat că va fi suspendată inclusiv obligația angajatorului de a achita salariile aferente angajaților, aceștia din urmă fiind practic lipsiți în a obține veniturile în baza contractului individual de muncă.

După cum precizam, deși aparent în zilele acestea angajații sunt destul de protejați de lege, ne putem aștepta în viitorul apropiat la o creștere a numărului litigiilor de muncă, ca efect al restructurărilor făcute de către angajatori, cauze care de regulă, într-un procent majoritar, sunt câștigate de angajați. Considerăm că în ambele situații (angajator sau angajat) alegerea avocatului potrivit va cântări în câștigarea proceselor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *