Cuvintele-cheie în asigurări acum: continuitatea și solvabilitatea

Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) avertiza, nu demult, că asigurătorii se vor confrunta cu o serie de condiții progresiv dificile în viitorul imediat, atât în ceea ce privește contextul dificil de piață, cât și în menținerea operațiunilor, în timp ce vor lua măsuri pentru a proteja angajați și clienți.

Această declarație conține două mesaje-cheie, ca direcții de acțiune pentru atenuarea impactului COVID-19 asupra sectorului asigurărilor: continuitatea afacerii și solvabilitate. Pe de o parte, din perspectiva continuității afacerii, EIOPA atrage atenția asupra obligației asigurătorilor de a lua măsuri pentru a se asigura că sunt capabili să furnizeze servicii pentru clienți. Totodată, EIOPA se adresează si autorităților naționale de supraveghere, arătând ca acestea ar trebui să fie flexibile în ceea ce privește calendarul raportărilor si depunerii situațiilor financiare. La rândul sau, EIOPA susține ca va limita cererile de informații și consultările la nivel de industrie la elementele esențiale necesare evaluării și monitorizării impactului situației actuale pe piață.

În ceea ce privește solvabilitatea și situația financiară, EIOPA se arată optimistă în privința capacității asigurătorilor europeni care s-au conformat standardelor de solvabilitate impuse prin Directiva Solvabilitate II 2009/138 / CE, de a face față acestei situați. EIOPA subliniază și faptul că Directiva Solvabilitate II conține soluții ce pot fi folosite pentru reducerea riscurilor și a impactului asupra sectorului asigurărilor și declară că este pregătită să le utilizeze, într-o maniera coordonată cu autoritățile naționale de supraveghere, pentru protejarea asigurătorilor și stabilității financiare a acestora.

În aceeași linie, în 20 martie 2020, EIOPA a publicat și un set de recomandări pentru autoritățile naționale de supraveghere care urmăresc să ofere ajutor operațional și să susțină continuitatea activității societăților de asigurare și reasigurare, prin extinderea termenelor pentru raportarea de supraveghere și depunerea situațiilor financiare.

În recomandări, EIOPA specifică gradele de flexibilitate pe care autoritățile naționale ar trebui să le permită asigurătorilor în ceea ce privește următoarele cerințe de raportare impuse de Directiva Solvabilitate II:

  • Pentru rapoartele anuale precum și raportul privind solvabilitatea și situația financiară  care se referă la exercițiul financiar încheiat până în 31 decembrie 2019 sau după această dată, dar înainte de 1 aprilie 2020, EIOPA precizează că autoritățile naționale ar trebui să accepte o întârziere de opt săptămâni în transmiterea raportărilor cu respectarea modelele specifice.
  • Pentru rapoartele trimestriale care se referă la primul trimestru 2020, încheiat la 31 martie 2020 sau după această dată, dar înainte de 30 iunie 2020, EIOPA afirmă că autoritățile naționale ar trebui să accepte o întârziere de o săptămână.

Potrivit recomandărilor, însă, societățile de asigurare și reasigurare pot opta pentru depunerea pachetului complet de raportare în orice moment înainte de împlinirea termenului de raportare astfel prorogat.

De asemenea, EIOPA a semnalat faptul că firmele de asigurare și reasigurare ar trebui să considere situația actuală ca o „evoluție majoră”, în sensul articolului 54 alineatul (1) din Directiva Solvabilitate II și să publice informații corespunzătoare cu privire la efectul Coronavirus / COVID-19.

În acest context, la nivel național sunt așteptate reacțiile hotărâte de susținere din partea Autorității de Supraveghere Financiară. Până în acest moment, ASF a decis doar modificarea Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile Autorității, în sensul diminuării cu 25% a tuturor taxelor, tarifelor si comisioanelor datorate de către entitățile reglementate și supravegheate de către Autoritate, conform unui comunicat din 24 martie 2020. Măsura se va aplica începând cu 1 aprilie 2020. În curs de adoptare pare a fi și norma care va permite prorogarea termenelor de raportare, cu implementarea recomandărilor EIOPA. Cu toate acestea, așa cum se arată și în declarația EIOPA din 17 martie 2020, dacă situația o va impune, sunt de aștept și alte măsuri de susținere a societăților de asigurare și reasigurare.

În ceea ce îi privește pe asigurători, din dorința de a proteja siguranța clienților și a propriilor angajați, majoritatea s-au concertat pe diversificarea serviciilor oferite on-line, încurajând utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, a platformelor digitale pentru încheierea sau reînnoirea polițelor si pentru constatarea si instrumentarea daunelor. Au fost modificate fluxuri și proceduri, permițându-se auto-constatarea daunelor, transmiterea unor documente exclusiv în format letric, precum și încheierea contractelor de asigurare exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță. Nu excludem ca în viitor, aceste măsuri atât de necesare în contextul actual să genereze și o serie de riscuri juridice, riscuri care trebuie puse în balanță cu nevoia economică, socială și chiar obligația legală a asigurătorilor de a asigura continuitatea activității.

Dincolo de eforturile logistice și organizatorice pentru continuarea activității, asigurătorii se vor confrunta în perioada care urmează și cu o creștere a cererilor de despăgubire pentru prejudicii suferite în contextul epidemiei. Deși pandemiile sunt în mod tradițional printre cazurile de excludere în diverse contracte de asigurare, astfel de cereri de despăgubire ar putea fi formulate în legătură cu asigurări împotriva pierderilor financiare cauzate de întreruperea activității, asigurările de viață, asigurările medicale sau asigurările de călătorie. Mai mult, caracterul de noutate absolută a acestei situații ca și redactarea uneori neclară a unor clauze, pot complica soluționarea dosarelor de daună. În acest context, se impune la nivelul asigurătorilor abordarea unitară și consecventă a acestor subiecte, prin analiza atentă a clauzelor contractuale, a condițiilor generale de asigurare și stabilirea unei strategii interne. Totodată, esențială pentru a evita potențiale neînțelegeri și chiar dispute este și comunicarea clară și promptă cu asigurații, informarea corectă a acestora la încheierea contractelor de asigurare.

În concluzie, în această perioadă de incertitudini, funcționarea normală a industriei asigurărilor este vitală. Iar aceasta poate fi asigurată, pe de o parte, prin sprijinul concertat al autorităților naționale și europene competente, iar pe de altă parte, prin capacitatea asigurătorilor de a se organiza și a-și adapta strategia de afaceri în contextul actual .

Adina Jivan este Managing Associate Zamfirescu Racoti Vasile & Partners.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *