Subvenţii 2016: Se schimbă regulile pentru declararea suprafeţelor la APIA

Agrointeligența 27-01-2016
O modificare importantă este adusă la modul în care fermierii vor face dovada suprafețelor exploatate FOTO: Guliver / Getty Images
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat, pe site-ul instituției, un amplu proiect de modificare a actului normativ, care prevede condițiile în care fermierii obțin de la APIA subvențiile agricole.

Potrivit Agrointeligența.ro, se modifică Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate.

O modificare importantă este adusă la modul în care fermierii vor face dovada suprafețelor exploatate, modificându-se articolul 5 din Ordinul 619/2015. Astfel, documentele care fac dovada utilizării terenului şi care atestă că terenul este la dispoziția fermierului în 2016 sunt:

a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează pe baza modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin (vedeți la finele proiectului), și
b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeței agricole, încheiat între fermier și unitățile administrativ teritoriale, după caz;
c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeței agricole, încheiat între fermier si Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.

Aflați ce documente rămân obligatorii, dar și alte informații despre acest subiect, pe Agrointeligența.ro.