Split TVA a intrat în vigoare. Ce bănci oferă conturi gratuite şi ce facilităţi obţin firmele care aplică măsura

Elena Deacu 02-10-2017
Începând cu data de 1 octombrie a intrat în vigoare, în primă fază opţional, plata defalcată a TVA, luni fiind prima zi lucrătoare în care s-a aplicat această măsură. Companiile pot astfel să aplice acum, dacă doresc, pentru split TVA, urmând ca de la 1 ianuarie 2018 măsura să devină obligatorie, în cazul în care legea nu este, eventual, modificată în Parlament.

Ca să încurajeze companiile să aplice deja măsura, Finanţele au venit cu facilităţi şi beneficii. Şi băncile le sar în ajutor celor înregistraţi în scopuri de TVA cu oferte avantajoase de deschidere a conturilor.

Ce facilităţi pun la bătaie Finanţele

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a anunţat că le pune la dispoziţie tuturor persoanelor impozabile conturi gratuite de TVA, toate comisioanele fiind zero, iar extrasele de cont urmând să fie gratuite şi disponibile şi on-line.

De asemenea, Finanţele susţin că firmele care aplică opţional TVA defalcat vor beneficia de anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie.

Ce bănci oferă facilităţi

Şi băncile încurajează trecerea la plata defalcată a TVA. 

Banca statului, CEC Bank, a fost printre primele instituţii financiare care au lansat oferte. Banca oferă, la deschiderea unui cont de TVA, mai multe facilităţi precum: comision 0 de deschidere şi închidere de cont, comisioane 0 la încasări intra şi interbancare, comision 0 la plăţi decontate în sistem interbancar şi comisioane reduse cu 50% la plăţile interbancare efectuate prin intermediul CEC Bank Mobile Banking şi Internet Banking CEConline, comision 0 pentru depunerile în numerar efectuate de persoanele autorizate, comision 0 de administrare în cazul clienţilor care achiziţionează sau deţin Pachetul IMM CEC Bank, prin includerea în mod gratuit a contului în pachet.

BCR a anunţat, de asemenea, că agenţii economici care aplică opţional pentru plata defalcată a TVA vor avea: zero lei comision la deschiderea unui cont, zero lei la încasările prin ordin de plată (la încasările prin cec sau bilet la ordin se practică un anumit comision, deoarece implică o operaţiune manuală din partea băncii), zero lei comision de administrare şi zero lei la plata online.

Banca Transilvania oferă şi ea gratuit deschiderea şi administrarea de cont de TVA, încasările intrabancare cu ordin de plată, încasările şi plăţile cu instrumente de debit, încasările interbancare cu ordin de plată, plăţile intrabancare efectuate pe canal electronic, către un alt client al băncii. Către alte bănci vor fi gratuite doar încasările şi plăţile interbancare cu instrumente de debit şi plăţile interbancare pe canal electronic. În aceste cazuri se percep doar comisioanele BNR sau Transfond.

Şi UniCredit Bank oferă clienţilor conturi pentru plata defalcată a TVA, fiind scutiţi de comisioane de administrare şi de o parte din costurile de tranzacţionare pentru o perioadă de trei luni.

OTP Bank a lansat, totodată, o ofertă ce prevede conturi curente cu zero comision pentru plata defalcată a TVA. Banca oferă celor care îşi deschid conturi de TVA la ea: comision zero pentru deschidere şi administrare cont curent pentru plata defalcată a TVA, pentru număr nelimitat de conturi, în orice valută, comision zero pentru plăţile intrabancare în lei prin OTP Direkt şi la ghişeele băncii, comision zero pentru plăţile interbancare efectuate în lei prin OTP Direkt în perioada 1 octombrie 2017 – 31 martie 2018, cu excepţia comisioanelor BNR/Transfond, încasări intrabancare şi interbancare în conturile curente, fără taxe adiţionale.

Legea ar putea fi schimbată radical

Comisia de buget-finanţe din Senat a decis recent ca plata defalcată a TVA să se aplice abia de la anul, în mod opţional, urmând ca obligativitatea să fie introdusă abia din 2019, dacă măsura se va dovedi funcţională. De asemenea, vor fi supuse plăţii defalcate a TVA numai companiile de stat şi cele care sunt în relaţii contractuale cu statul. Propunerea trebuie aprobată însă şi de plenul Parlamentului.

 

Exemplu practic

1. Dacă un contribuabil doreşte să opteze pentru plata defalcată a TVA, depune o notificare în data de 1 noiembrie 2017 la organul fiscal central care analizează evidenţa fiscală a acestuia, din oficiu.

Astfel, se poate constata că un contribuabil înregistrează în evidenţa fiscală următoarele obligaţii fiscale restante:

  1. a) obligaţii fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, în suma de 1.000 lei;
  2. b) dobânzi aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul fiscal central, în sumă de 300 lei;
  3. c) penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul fiscal central, în suma de 200 lei;
  4. d) obligaţii fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată între 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv, în suma de 200 lei.

De asemenea, organul fiscal central verifică dacă sunt depuse de către contribuabil toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

În urma depunerii notificării prin care contribuabilul optează pentru plata defalcată a TVA, organul fiscal emite decizie de amânare la plată în vederea anulării a penalităţilor de întarziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, pentru suma de 200 lei. Pentru această sumă nu se începe sau se suspendă executarea silită şi nu intră în stingere cu eventualele sume încasate de organul fiscal central.

Astfel, dacă contribuabilul achită în data de 18 decembrie 2017, suma de 1.500 lei, reprezentând obligaţiile menţionate la lit. a), b) şi d) prevăzute mai sus, acesta beneficiază de anularea la plată a sumei de 200 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017. În acest sens, organul fiscal central emite, până la data de 31 ianuarie 2018, o decizie de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA.

Dacă contribuabilul nu achită până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, obligaţiile menţionate la lit. a), b) şi d) prevăzute mai sus sau nu are toate declaraţiile fiscale depuse, penalităţile de întârziere amanate la plată, în sumă de 200 lei, se repun în sarcina acestuia.

Este de menţionat faptul că acordarea facilităţii fiscale mai sus prezentate nu este condiţionată de plata obligaţiilor fiscale existente în evidenţa fiscală, de altă natură decât TVA.

2. În situaţia în care un contribuabil care are în derulare o eşalonare la plată acordată potrivit legii, inclusiv pentru TVA, optează pentru plata defalcată a TVA, prin depunerea, în data de 1 noiembrie 2017, a unei notificări, organul fiscal central analizează evidenţa fiscală a acestuia, din oficiu.

Astfel, dacă contribuabilul are în derulare la data 30 septembrie 2017 eşalonare la plată pentru obligaţii fiscale în cuantum de 1500 lei, din care debite TVA – 500 lei, dobânzi TVA eşalonate la plată – 150 lei şi penalităţi de întârziere amânate la plată aferente TVA – 100 lei, acesta beneficiază de anularea la plată a sumei de 100 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente TVA, dacă achită până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, suma de 650 lei. Însă, celelalte obligaţii fiscale eşalonate la plată rămân de achitat conform graficului de eşalonare la plată. Dacă din diferite motive, contribuabilul pierde valabilitatea eşalonării la plată, penalităţile de întârziere aferente TVA, în cuantum de 100 lei, râmân anulate la plată, întrucât Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 este un cadru legal special, distinct de prevederile Codului de procedură fiscală, care reprezintă cadrul legal general privind colectarea creanţelor bugetare.