Ministerul Transporturilor umple ţara de parcări

Elena Deacu 10-07-2017
Parcare Autostrada Soarelui A2 - Grupurile sanitare de la Km 206 Foto Sînziana Ionescu
Distanţa dintre două locuri de parcare, oprire şi staţionare succesive va fi de 30 km, pentru drumurile naţionale europene, şi de 50 km, pentru drumurile naţionale principale şi secundare, arată un ordin al Ministerului Transporturilor. Pentru drumurile judeţene şi comunale, distanţa urmează să fie stabilită de către administratorii drumurilor respective.

Un ordin al ministrului de resort prevede că acestea se vor întinde pe o suprafaţă de 4.000 mp la câmpie şi 3000 mp la munte. Sunt reglementate şi parcările ce vor fi ampasate pe drumurile naţionale secundare, judeţene şi comunale.

Astfel, parcările noi adiacente drumurilor naţionale europene vor fi dotate cu sistem de canalizare menajeră şi pluvială; surse de energie electrică şi apă;csistem de iluminare exterioară; locuri de parcare, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii; zonă intermediară de protecţie; spaţii de agreement, inclusiv accese pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii; WC cu acces şi pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii; împrejmuire; zone pentru resturi menajere sau coşuri de gunoi.

”Pentru dotarea parcărilor şi locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, exproprierea terenurilor adiacente acestor drumuri se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru lucrări de utilitate publică”, se arată în proiectul de ordin.

Parcările şi locurile de oprire şi staţionare trebuie să fie separate de drumurile naţionale europene printr-o zonă intermediară de protecţie, de minimum 5 m.

Suplimentar vor fi prevăzute şi spaţii pentru servicii, ce includ staţie de alimentare cu carburanţi, service auto, motel, restaurant.

Parcările de pe drumurile naţionale principale şi secundare vor fi dotate şi cu bănci şi mese, putând fi prevăzute şi spaţii special amenajate pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere.

”În cazul drumurilor naţionale principale şi secundare, drumurile de acces la parcări şi locurile oprire şi staţionare şi drumurile de circulaţie internă vor fi cu sens unic. Locurile de parcare, oprire şi staţionare trebuie să fie separate de drumurile naţionale principale şi secundare printr-o zonă intermediară de protecţie de minimum 3,5 m”, se mai arată în proiect.

Construcţiile din interiorul locurilor de parcare, oprire şi staţionare vor fi prevăzute cu instalaţii de încălzire şi instalaţii electrice; instalaţii de ventilaţie şi climatizare; instalaţii sanitare.

Construcţiile aferente utilităţilor se vor amenaja la minimum 10 m pentru drumurile naţionale europene (faţă de marginea părţii carosabile) şi la 5 – 7,5 m pentru celelalte categorii de drumuri publice.

Parcările de pe drumurile judeţene vor avea o suprafaţă de 1.500 mp

În ceea ce riveşte suprafeţele minime ale platformelor locurilor de parcare, oprire şi staţionare şi spaţiile pentru servicii, acestea variază în funcţie de categoria de drum.

Astfel, parcările adiacente drumurilor naţionale europene, drumurilor naţionale principale şi secundare se vor întinde pe  4.000 mp, cele adiacente drumurilor judeţene şi comunale urmând să aibă o suprafaţă de  1.500 mp.

”În zonele de munte cu interes turistic suprafeţele minime pot fi reduse la 3.000 mp pentru drumurile naţionale europene şi drumurile naţionale principale şi secundare, iar pentru drumurile judeţene şi comunale suprafaţa minimă poate fi de 1.000 mp”, se arată în ordin, cu precizarea că dimensiunile locurilor de parcare, oprire şi staţionare prevăzute nu includ suprafeţele eventualelor staţii de distribuţie a carburanţilor auto sau ale spaţiilor de cazare.

Distanţa recomandată între două locuri de parcare, oprire şi staţionare succesive este de 30km, pentru drumurile naţionale europene; 50 km, pentru drumurile naţionale principale şi secundare; pentru drumurile judeţene şi comunale  urmând să fie stabilită de către administratorii drumurilor respective.

Construcţiile aferente locurilor de parcare, oprire şi staţionare vor fi prevăzute cu o cameră special echipată pentru copii, cu dotări de dimensiuni mici, o masă pentru înfăşat bebeluşii şi alte dotări necesare îngrijirii nou-născuţilor.