INS revizuieşte din nou datele: Economia a crescut cu 1,8% în trimestrul al treilea, iar avansul PIB din primul trimestru a fost de 0,7%. Ce a determinat creşterea

Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 1,8% în trimestrul al treilea din acest an faţă de precedentele trei luni, avans susţinut de industrie şi IT&C, potrivit datelor provizorii publicate astăzi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Datele anunţate astăzi sunt revizuite faţă de cele de tip "semnal“ publicate la jumătatea lunii noiembrie, care indicau o creştere economică de 1,9% în trimestrul al treilea.

Ca serie ajustată sezonier, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul al treilea a fost de 167,07 miliarde lei preţuri curente.

Faţă de acelaşi trimestru din 2013, economia românească a crescut în intervalul iulie-septembrie cu 3,2% pe serie brută şi cu 3% pe serie ajunstată sezonier. Datale de tip “semnal“ anunţate în urmă cu trei săptămâni indicau o creştere a PIB cu 3,3% pe serie ajustată sezonier.

Pentru primele nouă luni ale acestui an, INS a anunţat astăzi un avans economic de 2,8% pe serie brută şi cu 3,1% pe serie ajustată sezonier, cifrele fiind aceleaşi cu cele de acum trei săptămâni. La nouă luni, Produsul Intern Brut estimat este de 496,298 miliarde lei preţuri curente.

“Cele mai importante contribuţii la creşterea PIB în perioada 1.I-30.IX 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013, le-au avut: industria (+1,3%), cu o pondere de 30,3% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 4,2%; informaţiile şi comunicaţiile (+0,7%), cu o pondere de 5,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 15,3%”, se arată în comunicatul INS.

O contribuţie pozitivă au avut şi impozitele nete pe produs (0,3%), a căror pondere la formarea PIB a fost de 12% şi care au înregistrat o creştere a volumului cu 2,6%.

Reducerea volumului de activitate din construcţii, cu 3,1% a avut un impact negativ, contribuţia sa la creşterea PIB fiind de -0,2%. Intermedierile financiare şi asigurările au avut, de asemenea, o contribuţie negativă la creşterea PIB (-0,1%), ca urmare a scăderii volumului de activitate cu 2,8%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, cele mai importante contribuţii la creşterea economică au fost reprezentate de consumul gospodăriilor (3%), cu o pondere de 62,5% la utilizarea PIB şi al cărei volum s-a majorat cu 4,8%, respectiv exporturi (1%), consecinţă a creşterii cu 8,1% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu creşterea mai redusă a volumulului importurilor de bunuri şi servicii, cu 5,7%.

De la scăderea din trimestrul I s-a ajuns la o creştere mai mare

De asemenea, INS a revizuit din nou datele privind evoluţia economică din primele două trimestre ale acestui an. Potrivit cifrelor anunţate astăzi, PIB a urcat în primul trimestru din acest an cu 0,7% faţă de ultimele trei luni din 2013, avans peste cel de 0,5% anunţat la jumătatea lui noiembrie. Datele publicate iniţial indicau o scădere a PIB de 0,1% în primul trimestru, ceea ce, cumulat cu scăderea din trimestrul al doilea, indicau intrarea României în recesiune tehnică.

De asemenea, pentru trimestrul al doilea, INS a anunţat o scădere de 0,4% faţă de trimestrul precedent, faţă de scăderea de 0,3% anunţată la jumătatea lunii noiembrie.

“În urma revizuirii seriei brute conform Sistemului European de Conturi (SEC) 2010) şi a seriei ajustate sezonier, Produsul intern brut a scăzut în trimestrul II 2014 cu 0,4% faţă de trimestrul I 2014 şi a crescut în trimestrul I 2014 cu 0,7% faţă de trimestrul IV 2013“, se arată în comunicatul Institutului Naţional de Statistică.

Institutul Naţional de Statistică mai face următoarea precizare cu privire la revizuirea datelor:

“Ca urmare a revizuirii seriei brute trimestriale pentru perioada 1995 – 2014, în vederea implementării cerinţelor Sistemului European de Conturi (SEC) 2010 şi a reconcilierii cu datele anuale revizuite conform SEC 2010, precum şi a modificării estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul III 2014 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de varianta „semnal” a Produsului Intern Brut pentru trimestrul III 2014, publicată în comunicatul de presă nr. 278 din 14 noiembrie 2014. Astfel, rezultatele trimestrului I 2014, comparativ cu trimestrul IV 2013, au fost revizuite de la 100,5% la 100,7%, iar cele ale trimestrului II 2014, comparativ cu trimestrul anterior, au fost revizuite de la 99,7% la 99,6%. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile”.