Guvernul a modificat Codul Fiscal: Plafoanele de CAS și CASS au fost eliminate, nu se mai plătește CASS pentru veniturile din chirii și investiții dacă se încasează salarii sau pensii

Modificarea Codului Fiscal îi va afecta pe cei care obţin venituri mai mari decât echivalentul a cinci salarii medii brute pe economie FOTO: Adevărul
Guvernul a adoptat în ședința de vineri o ordonanță de urgență prin care se modifică Codul Fiscal, printre măsurile prevăzute numărându-se eliminarea plafonării contribuţiilor la asigurările sociale (CAS) şi la cele de sănătate (CASS) la nivelul echivalentului a cinci salarii medii brute, dar și scutirea de impozitul pe profit al societăţilor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare sau cercetare, modificarea impozitării pe venit a microîntreprinderilor şi eliminarea impozitul pe venit pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu caracter sezonier.
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0Email this to someone

Iată care sunt principalele modificări aduse Codului Fiscal:

– contribuţia de asigurări de sănătate (CASS) şi cea de asigurări sociale (CAS) se va face, pe viitor, în funcţie de veniturile fiecărei persoane. Până acum, nivelul acestora era plafonat la nivelul a cinci salarii medii brute. ”Se urmăreşte eliminarea inechităţilor privind plata contribuţiilor în procente egale, pentru toţi salariaţii, prin renunţarea la actualele plafoane privind contribuţiile de asigurări sociale şi contribuţiile de asigurări sociale de sănătate”, transmite Executivul. Măsura va avea impact asupra a 36.000 de salariați, potrivit premierului Sorin Grindeanu, care au fost numiți de acesta “beneficiari”, deși aceștia urmează să încaseze venituri nete mai mici.

– se introduce excepţia potrivit căreia, persoanele care realizează venituri din  investiţii şi/sau din alte surse nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru aceste venituri dacă, în cursul anului fiscal realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. 

– se scutește de impozitul pe profit, pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoarea a OUG, a societăţilor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare, definită potrivit legii. Măsura este destinată să stimuleze creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare şi menţinerea în ţară a forţei de muncă specializate în aceste domenii.

– este majorată limita veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro, modificând astfel una dintre condiţiile ce trebuie îndeplinite de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiţia microîntreprinderii. Apoi se stabileşte o cotă de impozitare pe venituri unică, de 1%, pentru microîntreprinderi, indiferent de numărul lor de salariaţi.

– se elimină impozitul pe venit datorat de persoanele fizice care realizează venituri  din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor cu caracter  sezonier, în baza contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată. Măsura propusă are ca efect dezvoltarea unui capital uman calificat.

– a fost modificată şi stabilirea impozitului pe venit în cazul banilor obţinuţi prin transferul dreptului de proprietate. ”Se introduce un plafon neimpozabil în cazul veniturilor obţinute ca urmare a  transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în sumă de 450.000 lei. Peste această sumă, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 3% la diferenţa dintre valoarea declarată de părţi şi suma neimpozabilă de 450.000 lei”, prevede Ordonanţa de Urgenţă.

– un alt element de noutate constă în deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor a contravalorii serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, servicii medicale preplătite pe care furnizorii le oferă în mod direct abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor, în afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate, suportate de angajaţi, pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate (conform Legii nr. 95/2006, republicată), în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro anual.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0Email this to someone