Execuția bugetului general pe anul 2015 s-a încheiat cu un deficit de 1,47% din PIB

Bugetul încheie anul 2015 cu un deficit de 1,47% din PIB FOTO: Mediafax
Deficitul bugetar de 1,47% de anul trecut este mai mic față de cel din 2014, care a fost de 1,72%, arată Ministerul Finanțelor Publice. La sfârșitul lunii noiembrie 2015, autoritățile raportau excedent de 0,76% din PIB.

Creșterea cheltuielilor pe ultimele luni ale anului, în special în luna decembrie, a fost în principal pentru investiții, atât a celor finanțate din fonduri europene, cât și din surse proprii și cu finanțare rambursabilă, arată Agerpres care citează Ministerul de Finanțe.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 41,3 miliarde de lei, reprezentând 5,9% din PIB, față de 32,7 miliarde de lei în anul 2014.

„Creșterea cheltuielilor pe ultimele luni ale anului, și în special în luna decembrie, a fost în principal pentru investiții, atât a celor finanțate din fonduri europene, cât și din surse proprii și cu finanțare rambursabilă. Cheltuielile pentru investiții în luna decembrie au fost în sumă de 15,1 miliarde de lei, din care 7 miliarde de lei pentru susținerea proiectelor cu finanțare europeană, 87,2 milioane de lei pentru proiecte cu finanțare rambursabilă și 8 miliarde de lei pentru cele finanțate din cheltuieli de capital”, comunică Ministerul de Finanțe.

Ministerul de Finanțe mai arată că doar în luna decembrie s-au plătit aproximativ 9,1 miliarde de lei, în timp ce media lunară a fost de circa 1,5 miliarde de lei, din care 7 miliarde de lei au fost de natura investițiilor, restul fiind subvenții pentru agricultori și alte plăți în contul Uniunii Europene.

În luna decembrie, s-a majorat cu circa 40% suma alocată pentru sprijinul acordat agricultorilor la achiziționarea motorinei, alocându-se suplimentar, prin Ministerul Agriculturii, suma de 106 milioane de lei.

Creșterile cheltuielilor de personal în lunile noiembrie și decembrie au fost determinate de plata în avans a tranșei a IV-a aferente anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obținute în instanță de personalul din sectorul bugetar și de majorările salariale ale personalului din unitățile sanitare, începând cu 1 octombrie 2015, mai transmite Agerpres..

În ansamblu, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 243,9 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 8% față de anul precedent și cu 0,8 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal au crescut cu 3,2% față de anul precedent, ca urmare a creșterilor salariale în administrația publică locală, precum și în sectorul de sănătate și în învățământ.

Față de anul 2014, s-a înregistrat reducerea cheltuielilor cu dobânzi cu 6,2%, din cauza scăderii randamentelor la licitațiile emisiunilor de obligațiuni de tip benchmark.

Față de 2014 s-au înregistrat creșteri la încasările din impozit pe profit (13%), impozitul pe venit (12,4%), TVA (12,3%), venituri nefiscale (12%) și accize (8%). Încasările din contribuții de asigurări sociale au o ușoară creștere față de anul anterior, deși au fost influențate de reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuțiilor angajatorilor și de creșterea pe anul 2015 cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contribuție către pilonul II de pensii.

La nivelul administrațiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creșteri față de anul precedent la taxa pe utilizarea bunurilor cu 4,8%, venituri nefiscale cu 4,1% și la impozite și taxe pe proprietate cu 1,5%.

Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate au fost de 17 miliarde de lei, cu 49,3% mai mari față de anul 2014.

Potrivit MFP, față de anul precedent, deficitul înregistrat s-a redus de la 1,72% la 1,47% din PIB, ceea ce reprezintă o scădere în termeni nominali cu 1,1 miliarde de lei.