Declaraţia 600 poate fi depusă acum şi prin serviciul „Spaţiul Privat Virtual“ al ANAF. Cine trebuie să depună formularul şi cum

Elena Deacu 19-01-2018
Începând de astăzi, declaraţia 600 poate fi depusă şi online, prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual”, anunţă ANAF. Depunerea Formularului 600 este obligatorie până la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obţinut în 2017 venituri extra-salariale mai mari de plafonul de 22.800 lei pe an.

Până acum, depunerea formularului era posibilă fizic, prin prezentarea la ghişeu. Declaraţia se putea trimite şi prin poştă, cu confirmare de primire. Totodată, o modalitate în care se putea transmite electronic era prin portalul e-guvernare.ro, dar această metodă era accesibilă numai celor care au achiziţionat un certificat digital calificat.

Acum, pe lângă aceste 3 modalităţi, ANAF a introdus şi depunerea electronică prin serviciul „Spaţiul Privat Virtual”.

„Declaraţia se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii, până la data de 31 ianuarie inclusiv sau în termen de 30 de zile în cazul celor care încep o activitate în cursul anului”, spune Fiscul.

Cine trebuie să depună Declaraţia 600

Aproximativ 210.000 contribuabili persoane fizice au obligaţia de a depune, până la 31 ianuarie 2018, formularul 600, în vederea determinării contribuţiei de asigurări sociale (CAS) şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS). 

„Această informare se adresează acelor persoane fizice rezidente în România ce au realizat în anul 2017 venituri extra salariale, vor realiza în anul 2018 venituri extra salariale, chiar dacă au şi calitatea de salariat. Calitatea de salariat nu are relevanţă faţă de obligaţia plăţii asigurărilor sociale pentru venituri extra salariale”, susţin consultanţii fiscali.
 
Dacă o persoană fizică rezidentă în România a realizat în anul 2017 venituri extra salariale mai mari de 12 salarii minime – 22.800 lei (12 luni X 1.900 lei salariul minim), această persoană fizică are obligaţia să depună la autoritatea fiscală Formularul 600, declaraţia privind luarea în evidenţă ca plătitor de asigurări sociale în anul 2018, persoana fizică având calitatea de asigurat la sistemul public de sănătate sau ,după caz, la sistemul public de pensii.

Ce venituri extra-salariale sunt vizate

Veniturile extra salariale la care se face referire sunt următoarele: 
– venituri din activităţi independente, unde regăsim în principal veniturile din practicarea unei profesii libere sau a unei meserii, venituri din activităţi de comerţ sau prestări de servicii, venituri din drepturi de proprietate intelectuală/drepturi de autor (art. 68 – 70 din Codul fiscal);
– venitul din investiţii, unde regăsim în principal venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din tranzacţii cu părţi sociale şi acţiuni, venituri din lichidarea unei persoane juridice (art. 94 – 97 din Codul fiscal);
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor – chirii, arendă (art. 84 – 87 din Codul fiscal);
– venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, fie că sunt supune tranşelor de venit, fie că se aplică sistemul real (art. 104 -116 din Codul fiscal);
– venituri din alte surse, cum ar fi venituri din contracte civile, decontarea unor cheltuieli personale ale participanţilor la societate, etc. (art. 114 – 116 din Codul fiscal);
– venitul brut din asocierile persoanei fizice cu persoane juridice pentru realizarea unei activităţi economice (Titlul II, Titlul III, respectiv art. 125 alin. (7) – (8) Codul fiscal).

Cum se datorează CAS şi CASS

Astfel, de la 1 ianuarie 2018, în cazul contribuabililor persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obţinut venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, CAS şi CASS se datorează astfel: 
 
–        CAS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri lunare din activităţi independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei); 
 
–        CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018).