Cum va cheltui Primăria Capitalei 5 miliarde lei anul acesta: 877 de milioane lei pentru cultură, recreere şi religie, 85 milioane de lei pentru biserici şi statui

Elena Deacu 20-03-2017
Primăria Capitalei are un buget de cheltuieli de 5,05 miliarde lei pentru anul acesta, din care plănuieşte să dea o cincime către cheltuieli socio-culturale, din care 877 milioane lei vor merge către cultură, recreere şi religie, dublu faţă de sănătate şi de opt ori mai mult decât pentru învăţământ. Pentru biserici şi statui, primăria vrea să aloce circa 85 milioane de lei.

Potrivit propunerii de buget pentru anul 2017, veniturile totale ale municipalităţii vor fi de 4,044 miliarde lei, însă Primăria Capitalei plănuieşte să cheltuiască 5,05 miliarde lei, ceea ce o va lăsa cu un deficit de aproape un miliard de lei la finalul anului.

Cei mai mulţi bani merg către transporturi, unde municipalitatea a alocat 1,278 miliarde lei. Gabriela Firea, primarul general, a anunţat anterior că „la RATB au fost prevăzuţi 121 de milioane de euro, reprezentând subvenţia la transportul de călători şi 11 milioane de euro pentru investiţii, la acestea adăugându-se 7 milioane de euro pentru Direcţia de Transporturi a primăriei pentru achiziţia celor 400 de autobuze, 100 de troleibuze şi 100 de tramvaie”.

Următoarea destinaţie o reprezintă cheltuielile privind cultură, recreere şi religie, care primesc 877 milioane lei, mare parte fiind transferuri către unităţile ale administraţiei publice, precum teatre, case sau centre de cultură, Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic şi diverse alte centre şi cluburi culturale sau sportive.

O altă sumă importantă merge către combustibili şi energie, respectiv 603 milioane lei, din care subvenţiile reprezintă 484 milioane lei. Firea a anunţat anterior că pentru RADET au fost alocaţi 125 de milioane de euro, 106 milioane de euro fiind subvenţia pentru energia transmisă populaţiei şi 19 milioane de euro investiţii.

De asemenea, Primăria a alocat 506 milioane lei către locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. Primarul Capitalei a mai spus anterior că în buget au mai fost cuprinse sume pentru studiile de fezabilitate şi ale documentaţiilor de urbanism pentru construcţia unor ansambluri de locuinţe sociale de serviciu şi pentru tineri, cu 12.000 de unităţi locative, în prezent fiind derulate proceduri de analiză cost-beneficiu.

Pentru sănătate, Primăria a alocat numai 435 milioane de lei, jumătate din cât dă pe cultură, recreere şi religie.  Firea a mai anunţat anterior că Primăria va continua dotarea cu aparatură ultramodernă pentru toate cele 19 spitale ale municipalităţii, dar şi pentru cabinetele şcolare, având alocare de aproape 16 milioane de euro şi 57 de milioane de euro pentru investiţii. În plus, ea a precizat că sunt prevăzute în buget şi sumele necesare pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru construirea unui spital metropolitan cu aproximativ 2.000 de paturi, o investiţie de aproximativ 300 de milioane de euro.

Învăţământul nu a fost o prioritate pentru municipalitate, care a alocat numai 119 milioane de lei. Firea a precizat înainte că în ceea ce priveşte şcolile, cu toate că acestea se află în administrarea primăriilor de sector, Primăria Capitalei va asigura 1,3 milioane de euro finanţarea studiilor de fezabilitate pentru modernizarea a 42 de unităţi de învăţământ şi pentru extinderea altor 14.

Biserici şi statui de 85 milioane lei                                                                                      

Bugetul municipalităţii include o alocare de 55 milioane de lei pentru biserici şi 30 milioane de lei pentru statui. Din aceşti bani, 15 milioane lei vor merge către Catedrala Mântuirii Neamului.

Cele 55 milioane lei pentru biserici sunt distribuite astfel, potrivit Hotnews:

– Biserica Sfântul Nicolae Negustori – monument istoric – continuare lucrări consolidare – 500.000 lei;

– Mănăstirea Plumbuita  – reparaţii capitale – 1.000.000 lei;

– Biserica Şerban Vodă – continuarea lucrărilor la aşezământul social – 300.000 lei;

– Biserica Daniil Sihastrul – lucrări de finisaje şi amenajări, lucrări pictură – 400.000 lei;

– Biserica Parcul Domeniilor Casin – lucrări pictură interioară – 1.500.000 lei;

– Biserica Sfântul Nicolae Udricani – reabilitare monument istoric – 3.200.000 lei;

– Biserica Adormirea Maicii Domnului – Militari I – restaurare iconostas, confecţionare mobilier sculptat – 500.000 lei;

– Biserica Delea Veche – restaurare pictură, catapeteasmă şi mobilier  – 800.000 lei;

– Biserica Nicolae Ghica – Paraclis Universitar – restaurare şi consolidare – monument istoric – 400.000 lei;

– Biserica Apărătorii Patriei – consolidare reamenajare – 1.300.000 lei;

– Biserica Naşterea Maicii Domnului Ghencea – finalizare lucrări refacere acoperiş şi faţadă – 400.000 lei

– Parohia Tuturor Sfinţilor Români – lucrări construcţie cantină socială, pangar, lumânărar, gard – 1.400.000 lei;

– Biserica Miron Patriarhul – lucrări de infrastructură – 200.000 lei;

– Biserica Tarca Vitan – construcţii portice, instalaţii sanitare, hidrant – 100.000 lei;

– Biserica Izvorul Tămăduirii – Spitalul Colentina – lucrări construcţie a bisericii – 2.200.000 lei;

– Biserica Sfânta Vineri – Drumul Taberei – lucrări pictură, renovare şi finisare a bisericii – 1.800.000 lei;

– Biserica Sfântul Antonie cel mare şi Ioan Casian – lucrări pictură murală – 550.000 lei;

– Biserica Ceauş Radu – reabilitare gard şi case parohiale – 700.000 lei;

– Biserica Pogorârea Sfantului Duh – Sfântul Nicolae Militari – continuare lucrări aşezământ social – 800.000 lei;

– Biserica Sfânta Vineri Heraşca – reconstrucţie biserică – 2.300.000 lei;

– Biserica Sfântul Nicolae Băneasa – renovare monument istoric şi construirea unui centru pentru activităţi sociale, amenajarea curţii – 1.000.000 lei;

– Biserica Sfântul Spiridon Vechi – conservare-restaurare pictură – 280.000 lei;

– Biserica Ioan Moşi – reparaţii acoperiş, tencuieli, înlocuire instalaţie electrică, gard, amenajare curte – 400.000 lei;

– Biserica Sfinţii Arhangheli Huedin – lucrări pictură – 500.000 lei;

– Biserica Iancu Vechi – Mătăsari – lucrări pictură – 900.000 lei;

– Biserica Apostol şi Evanghelist Ioan – finalizare lucrări tencuire interioară, instalaţii electrice şi termice, pardosire, amenajare exterioară – 800.000 lei;

– Biserica Sfinţii Trei Ierarhi – lucrări tencuire interioară, instalaţii electrice şi termice, pardosire, utilităţi – 400.000 lei; 

– Biserica Sfânta Treime Ghencea – continuare lucrări ansamblu rezidenţial pentru asistenţă socială – 1.900.000 lei;

– Biserica Sfântul Andrei Chitila – restaurare – conservare pictură murală, edificare aşezământ cultural, social şi misionar – 2.600.000 lei;

– Biserica Costeasca – construcţie clopotniţă – 800.000 lei;

– Protoeria sectorului 1  – construcţie sediu – 1.900.000 lei;

– Biserica Sfântul Ioan Rusul şi Acoperământul Maicii Domnului Brâncuşi – continuare lucrări construcţie ansamblu parohial – 1.700.000 lei;

– Biserica Sfântul Andrei – Parva – lucrări pictură – 150.000 lei;

– Biserica Cărămidarii de jos – lucrări pictură – 250.000 lei;

– Parohia Doamna monument istoric – conservare – restaurare pictură murală – 200.000 lei

– Biserica Creştină după Evenghelie Izbândă – renovare interioară şi exterioară – 200.000 lei;

– Biserica Sfântul Gheorghe Plevna – monument istoric – consolidare şi restaurare – 1.000.000 lei;

– Biserica Sfântul Ilie Hanul Colţei – monument istoric – consolidare şi restaurare – 150.000 lei;

– Biserica Sfântul Prooroc Daniel – continuare lucrări construire biserică – 200.000 lei;

– Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – monument istoric – consolidare şi restaurare – 1.200.000 lei

– Biserica Sfântul Nicolae Amza – conservare restaurare componente artistice – 250.000 lei;

– Patriarhia Română – lucrări construcţii – 15.000.000 lei;

– Mănăstirea Antim – lucrări consolidare-restaurare – 2.870.000 lei;

În august 2016, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a alocat, la propunerea primarului general Gabriela Firea, 15 milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului. În plus, s-au alocat 4,5 milioane lei pentru consolidarea şi restaurarea Mănăstirii Antim.

În ceea ce priveşte statuile, cele 30 milioane lei sunt distribuite astfel:

– realizare monument Hortensia Papadat Bengescu – circa 1.000.000 lei;

– amplasare monument Hortensia Papadat Bengescu – 400.000 lei;

– amplasare statuie dac – 250.000 lei;

– refacere monument de for public IC Brătianu – 8.000.000 lei;

– realizare monument Însingurare – 4.500.000 lei;

– amplasare bust Avram Iancu – 185.000 lei;

– realizare ansamblu monumental Regele Ferdinand I Întregitorul – 7.000.000 lei;

– amplasare monument din bronz – Regenesis – 425.000 lei;

– realizare ansamblu monumental Marea Unire – 6.500.000 lei;

– realizare monument de for public PD Kiseleff  – CubicArtMonument – Spaţiul Cubului – 800.000 lei;

– amplasare monument de for public PD Kiseleff  – CubicArtMonument – Spaţiul Cubului – 200.000 lei;

– amplasare Ansamblu Prinţul Rainier al III-lea de Monaco – 360.000 lei;

– reparaţii Pasajul Latin – Lipscani – 650.000 lei.