Cum pot micii fermieri să obțină 15.000 de euro

Agrointeligența 15-03-2016
Fermierii care pot beneficia de cei 15.000 de euro trebuie să îndeplinească anumite condiții și, foarte important, să facă dovada că dețin ferme mici FOTO Guliver / Getty Images
Micii fermieri au posibilitatea ca începând din acest an să acceseze până la 15.000 de euro, fonduri europene nerambursabile, bani pe care să îi folosească pentru a-și dezvolta afacerea agricolă.

Finanțarea poate fi obținută prin depunerea unui proiect pe Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, anunțată să se deschidă în această vară, conform declarațiilor făcute la începutul anului de ministrul agriculturii Achim Irimescu.

Submăsura 6.3 vine să înlocuiască sprijinul pe care micile exploatații le obțineau în vechiul PNDR prim Măsura 141, însă acum sumele ce se pot accesa sunt de până la 15.000 de euro, iar banii sunt virați fermierilor în două tranșe: 75% din sumă la primirea deciziei de finanțare și 25% în maximum trei ani de la primirea acestei decizii. Fondurile europene se acordă pe o perioadă de trei ani, respectiv 5 ani în cazul producătorilor din sectorul pomicol.

Dimensiunea fermei, primul criteriu de eligibilitate

Fermierii care pot beneficia de cei 15.000 de euro trebuie să îndeplinească anumite condiții și, foarte important, să facă dovada că dețin ferme mici, adică la care dimensiunea este cuprinsă între 8.000 și 11.999 SO (valoarea producției standard). Calculând, spre exemplu, ce înseamnă această dimensiune pentru o fermă care cultivă grâu, la care SO se ridică la 529,67 euro/ha, vorbim despre o exploatație ce pornește de la circa 15 hectare, dar care nu poate depăși 22,65 de hectare.

În cazul fermelor de vaci de lapte, fiecare animal la muls are 1033,43 de euro/cap, deci vorbim despre o exploatație cu cel puțin 8 vaci pentru lapte și cel mult 11. Bineînțeles, acestea sunt calcule făcute „grosier“ pentru că în fermă nu se cultivă doar grâu, iar în cazul fermelor de vaci, se iau în calcul și viței și tineretul, spre exemplu.

Dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume propriu din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS stabilita conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare şi/sau în Registrul Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul agricol, efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii cererii de finanţare.

Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de finanţare, se va considera ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS, ca fiind anul în care au fost înregistrate suprafeţele de teren la APIA, în numele formei de organizare a solicitantului (PF, PFA, II, IF, SRL), începând cu anul 2015.

Toate exploataţiile agricole care formează calculul SO și din stupi, trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupilor şi stupinelor, constând în plăcuţe de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor, în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 119/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În afară de a deține ferma mică, beneficiarul de fonduri europene trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani, să aibă măcar 8 clase și, în cazul în care este vorba despre o persoană juridică, aceasta să fie înregistrată în România. Astfel, se încadrează beneficiarii:
– persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– ca persoană fizică autorizată;
– ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
– ca întreprindere familială;

– societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:

o asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate1 a Deciziei de finanțare.

Totodată, în termen de 9 luni de la semnarea deciziei de finanțare, beneficiarul trebuie să facă dovada că are domiciliul în unitatea administrativ-teritorială unde este și exploatația, dar și că deține un loc de muncă în acel UAT sau în zona limitrofă (dacă e cazul).

Mai mult, fermierul trebuie să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului. Se va ţine cont de înregistrarea exploataţiei, indiferent de forma de organizare economică cu care figurează în Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), precum şi la Primărie în Registrul Agricol, cu cel puţin 24 de luni înaintrea depunerii cererii de finanţare.

Citeşte pe Agrointeligenţa care sunt ceilalţi paşi pe care trebuie să îi parcurgă micul fermier pentru a obţine 15.000 de euro