Cum ne alegem şi cum schimbăm fondul de pensii private. Care sunt cele mai performante fonduri

Elena Deacu 05-07-2017
Circa 6,9 milioane de români contribuie, în prezent, la Pilonul II sau „pensiile private obligatorii”, aşa cum mai sunt cunoscute. În lumina scandalului recent privind desfiinţarea acestui Pilon, vă prezentăm pe scurt ce înseamnă pensia privată obligatorie, cum alegem fondul de pensii şi cum îl putem schimba dacă nu suntem mulţumiţi de administratorul curent.

Fiecare persoană care are calitatea de contribuabil în sistemul public de pensii contribuie, de asemenea, și la pensiile administrate privat. Așadar la pensionare, pe lângă pensia de la stat, veți primi în plus și bani din fondul de pensii administrate privat, în funcție de cât ați contribuit.

Contribuția la pensie datorată de un salariat este reprezentată de CAS, care urcă la 10,5% din venitul său brut. Din această contribuție, 5,4% rămân în sistemul public de pensii (pentru „pensia de la stat”), iar restul de 5,1% merg către fondul de pensie administrată privat, pentru constituirea pensiei private. Pensia administrată privat nu costă suplimentar pentru salariați.

Aderarea la sistemul pensiilor administrate privat este obligatorie pentru salariaţii cu vârsta de până la 35 ani şi opţională pentru cei care au între 35 şi 45 ani. Odată intrat în acest mecanism, nu există posibilitatea ieşirii din sistemul de pensii administrate privat până la împlinirea vârstei de pensionare. Ceea ce putem face este să schimbăm fondul.

Cum aleg un fond de pensii privat

Orice angajat își poate alege orice fond de pensii obligatorii doreşte. Este ilegal ca angajatorul sa impună alegerea unui anumit fond de pensii.

Pentru aderarea la un fond de pensii private trebuie să aveţi în vedere următoarele:

  1. Să consultaţi ofertele cât mai multor administratori autorizaţi de către CSSPP/ASF, în cazul în care nu se pot consulta efectiv toate aceste oferte.
  2. Să verificaţi dacă agenţii de marketing sunt avizaţi de către CSSPP/ASF, respectiv să verificaţi numele acestor agenţi în registrul disponibil pe site-ul ASF.
  3. Să verificaţi actul de aderare şi elementele de siguranţă ale acestuia, respectiv seria şi numărul unic alocat de către CSSPP/ASF, datele de contact ale administratorului.
  4. Să verificaţi autorizarea administratorului, a prospectului schemei de pensii şi a fondului de pensii private, respectiv numerele şi data deciziilor de autorizare emise de către CSSPP/ASF private, trecute pe actul de aderare. Orice verificare a tuturor entităţilor autorizate în sistemul pensiilor private se poate face consultând rubrica Registru de pe site-ul ASF.
  5. Să citiţi cu atenţie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii, şi să puneţi cât mai multe întrebări despre toate acele aspecte pe care consideraţi că trebuie să fie lămurite.
  6. La alegerea unui fond de pensii private, trebuie să ţineţi cont de elemente precum: comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investiţii, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active investite, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant şi, nu în ultimul rând, experienţa administratorului. Atenţie, toate aceste elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare. Să fiţi foarte atenţi la semnarea actului individual de aderare. Prin actul de aderare participantul aderă la contractul de societate civilă aferent fondului de pensii. Actul de aderare este încheiat cu administratorul fondului ales şi trebuie semnat atât de către administrator cât şi de către agentul de marketing. Atenţie, semnătura reprezintă acordul la contractul de societate civilă prin care este constituit acel fond şi la prospectul schemei de pensii private, precum şi faptul că a fost acceptat conţinutul acestora.
  7. Actul individual de aderare se redactează în două exemplare, se semnează în original. Un exemplar va fi păstrat de către administrator şi unul de către persoana care a aderat la acel fond, respectiv – dumneavoastră.
  8. Atenţie, agentul de marketing vă va solicita o copie a actului de identitate, cu semnătura dumneavoastră olografă, copie care se va anexa actului original de aderare.
  9. În cazul aderării în sistemul Pilonului II al „pensiilor private obligatorii” trebuie să alegeţi un singur fond de pensii administrat privat. în cazul în care nu aţi ales niciun fond şi sunteţi obligat de lege să alegeţi, respectiv aveţi până în 35 de ani, veţi fi repartizat aleatoriu de către CNPAS. în sistemul Pilonului III puteţi alege a contribui la mai multe fonduri de pensii facultative. Alegerea unui fond de pensii facultative de tip Pilon III nu este condiţionată de participarea la un fond de pensii administrat privat de tip Pilon II.
  10. În cazul Pilonului II trebuie să semnaţi un singur act individual de aderare. în cazul în care aţi semnat mai multe acte de aderare, la finalizarea procesului de aderare iniţial, veţi fi repartizat aleatoriu către un fond de pensii, de către CNPP.

Atenție! Actul de aderare este unic, adică fiecare participant trebuie să semneze un singur act de aderare cu un singur administrator de fond.

Care sunt criteriile de alegere

Gradul de risc şi indicatorii de performanţă ar trebui să constituie principalul criteriu de alegere a unui fond de pensii administrate privat, fie că vorbim de o primă aderare în acest sistem, fie că ne referim la un transfer de la un fond mai puţin performant la un altul, administrat mai eficient.

Cu toate acestea, dacă ne ghidăm în funcţie de performanţă, nu trebuie să ne lăsăm influenţaţi de fluctuaţiile pieţelor fi nanciare dintr-un moment sau altul. Tocmai de aceea, indicatorii de performanţă în sistemul de pensii private au relevanţă numai dacă sunt calculaţi pentru perioade mari de timp, de mai mulţi ani. La alegerea unui fond de pensii trebuie să ţinem cont de profilul de risc, de costurile aferente activităţii de administrare, precum şi de experienţa sau renumele companiei care administrează fondul de pensii private.

Este important să citiți cu atenție prospectul fondului pentru a afla toate informațiile utile referitoare la strategia investițională și la posibilele riscuri implicate. Nu uitați că performanțele trecute nu sunt o garanție a randamentelor viitoare.

Care sunt cele mai performante fonduri

În prezent există șapte fonduri de pensii private obligatorii, care administrează banii de pensie a celor aproape şapte milioane de români care contribuie. Administratorii fondurilor de pensii administrate privat preiau contribuția depusă de dumneavoastră și o investesc în diverse tipuri de instrumente financiare, evidența acestor investiții fiind evidențiată separat în contul personal al fiecărui participant.

Există două tipuri de fonduri de pensii, în funcție de investițiile pe care le fac: cu grad de risc mediu și cu grad de risc ridicat. Diferite tipuri de investiții dau și o rentabilitate diferită: mai mică sau mai mare. Puteți face selecţia fondului pe baza rentabilităţii înregistrate.

Dacă ești profilul de investitor căruia îi place riscul, poți alege un fond care investește o pondere mai mare a banilor în active cu grad de risc mai ridicat, cum ar fi acțiuni. Dacă, în schimb, preferi siguranța, poți alege un fond care investește în active cu risc scăzut, cum ar fi titlurile de stat.

Există un singur fond cu risc ridicat, și anume ARIPI. Celelalte sunt cu risc mediu, respectiv: AZT Viitorul Tău, NN, BCR, BRD, Metropolitan Life și Vital.

Rata de rentabilitate anualizată indică faptul că cel mai rentabil fond de pensii era BCR, cu o rată de 5,69%, urmat de NN cu 5,26%, potrivit datelor pentru luna iunie publicate pe site-ul ASF. Următoarele în clasament sunt Metropolitan cu o rată de 5,21%, Vital cu 4,91% și ARIPI, cel cu risc ridicat, cu 4,53%. Ultimele două clasate sunt AZT Viitorul Tău, cu 4,17% și BRD cu 4,05%.

Cum faceți transferul la alt fond de pensii

În cazul obţinerii unor randamente reduse de către un fond de pensii private, contributorii la acel fond îşi pot oricând transfera contul individual la alt fond, cu randamente mai mari. Transferul între fonduri poate fi făcut însă numai cu plata unor comisioane de transfer, care pot ajunge până la 5% din valoarea contului acumulat, dacă transferul se efectuează în primii doi ani de participare. După doi ani, transferul nu mai este taxat.

Pentru transfer, participantul trebuie să contacteze direct administratorul fondului de pensii administrat privat la care doreşte să se transfere. Este necesară semnarea unui nou act de aderare la noul fond de pensii ales.

Cum poți afla denumirea fondului la care ești repartizat

O aplicație online lansată de Autoritatea de Supraveghere Financiară vă permite să aflați la ce fond de pensii private sunteți repartizat. Informația nu vă va fi însă oferită instant, ci veți fi contactat de administratorul fondului de pensii la care sunteți participant în termen de maxim 10 zile.

Mai multe informații despre pensiile private obligatorii puteți găsi în Ghidul participantului la sistemul de pensii private, elaborat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. El poate fi accesat aici.