Comisia Europeană pregătește cea mai mare reformă a sistemului de colectare a TVA. De ce este esențială pentru România

Elena Deacu 05-10-2017
Comisia Europeană a prezentat un plan de reformare a sistemului de colectare a Taxei pe Valoare Adăugată (TVA), într-un efort major de a elimina frauda. Pentru România, măsura ar putea însemna o salvare, ținând cont că și anul trecut am fost codașa Uniunii Europene la încasarea TVA.

Comisia propune patru direcții de acțiune: combaterea fraudei, simplificarea plăților, plata către statul în care se găsește consumatorul final și reducerea birocrației.

Noile măsuri vor aborda, astfel, fraudele prin care companiile înregistrează venituri din TVA din vânzările transfrontaliere, în loc să le plătească autorităților locale. De asemenea, această măsură va pune capăt practicii companiilor care evită plata TVA, bazându-se pe țările în care există cote reduse de TVA.

Ce propune Comisia                             

Comisia propune o serie de principii fundamentale și reforme-cheie pentru zona de TVA, care va îmbunătăți și moderniza sistemul pentru guverne și întreprinderi.

Piatra de temelie care va fi trimisă statelor membre pentru acordare include:

Combaterea fraudei: ar trebui să se perceapă TVA pentru comerțul transfrontalier între întreprinderi din interiorul UE. În prezent, acest tip de comerț este scutit de TVA, oferind o portiță pentru companiile fără scrupule de a colecta TVA și apoi de a dispărea fără a trimite banii către guvern.

One Stop Shop: va fi mai simplu pentru companiile care vând transfrontalier să își rezolve obligațiile privind TVA grație unui „One Stop Shop”. Comercianții vor putea face declarații și plăți utilizând un portal online unic în limba lor și în conformitate cu aceleași reguli și template-uri administrative ca și în țara lor de origine. Statele membre își vor plăti TVA direct, așa cum se întâmplă deja pentru toate vânzările de servicii electronice.

O mai mare consecvență: o trecere la principiul „destinație”, în care suma finală a TVA-ului este plătită întotdeauna statului membru unde se găsește consumatorului final și se aplică la cota statului membru respectiv. Acesta a fost un angajament pe termen lung al Comisiei Europene, susținut de statele membre și de Parlamentul European. Acesta este deja în vigoare pentru vânzările de servicii electronice.

Reducerea birocrației: simplificarea regulilor de facturare, care să permită vânzătorilor să pregătească facturi în conformitate cu normele din propria țară, chiar și atunci când efectuează tranzacții transfrontaliere. Companiile nu vor mai trebui să pregătească o listă de tranzacții transfrontaliere pentru autoritatea fiscală (așa-numita „declarație recapitulativă”).

Propunerea introduce, de asemenea, noțiunea de persoană impozabilă certificată – o categorie de întreprinderi de încredere care va beneficia de reguli mult mai simple și mai puțin de economisire a timpului.

Propunerea va fi înaintată Parlamentului European spre consultare și Consiliului de Miniștri pentru acordul acestora. Aceasta va necesita un acord unanim din partea tuturor statelor membre în Consiliu înainte de intrarea sa în vigoare.

Adoptarea acestei a doua propuneri este prevăzută în prezent pentru 2018, iar regimul definitiv ar trebui să intre în vigoare în 2022.

România are nevoie de o reformă

Măsurile ar putea ajuta și țara noastră la colectarea TVA. Țara noastră a fost statul european cu cel mai mare deficit de încasare a TVA, anul trecut, deşi a făcut progrese semnificative, potrivit unui raport al Comisiei Europene.

Cel mai mare deficit de încasare a TVA, adică diferenţa globală dintre veniturile din TVA preconizate şi sumele efectiv colectate, a fost înregistrat în România, de 37,2% (7,66 miliarde euro). Asta deşi ţara noastră a fost pe locul doi în clasamentul UE, după Malta, din punct de vedere al îmbunătăţirilor înregistrate.

„Deficiturile de încasare a TVA demonstrează încă o dată necesitatea unor reforme serioase astfel încât statele membre să poată să beneficieze pe deplin de veniturile din TVA pentru bugetele lor”, arăta raportul Comisiei.