Ce riscuri aduce Declaraţia unică

Adevarul 12-04-2018
Contribuabilii care sunt obligaţi, prin lege, să depună Declaraţia unică îşi asumă o serie de riscuri încă din momentul completării şi trimiterii documentului către Fisc.
Depunerea Declaraţiei unice – Formularul 212 – aduce, pe lângă dificultăţile legate de completarea celor 10 pagini, şi o serie de riscuri, cel mai mare însemnând chiar executarea silită a contribuabilului în caz de neplată, mult mai repede decât se efectuează în prezent.
 
Concret, după cum susţin specialiştii, la momentul depunerii declaraţiei, cetăţenii îşi asumă obligativitatea de plată, titlul de creanţă producând efectele unei înştiinţări de plată.
 
„Formularul 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“, prevăzut în anexa 1 la Ordinul 888/27.03.2018, conform informaţiilor precizate pe document, reprezintă pentru obligaţiile privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate pentru anul 2018, titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii“, a declarat pentru „Adevărul“ auditorul financiar Niculina Orzan.
 
Executarea începe automat la termenul scadent
 
Potrivit expertului contabil, declaraţia unică constituie titlu de creanţă fiscală la data la care se împlineşte termenul de plată prevăzut de lege – 15 martie 2019 pentru obligaţiile de plată aferente anului 2018. 
 
„La expirarea termenului, în caz de neplată a obligaţiilor fiscale, autorităţile fiscale vor putea iniţia acţiuni de executare a datornicilor prin emiterea de somaţii şi titluri executorii conform Codului de procedură fiscală, fără a mai emite decizii de impunere. Până acum deciziile de impunere se emiteau de obicei destul de târziu şi recuperarea creanţelor fiscale/executarea datornicilor era mult întârziată“, a explicat specialistul.
 
Din punct de vedere procedural, pentru recuperarea creanţelor, ANAF va aplica prevederile Titlului VII „Colectarea creanţelor fiscale“  Capitolul VIII „Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită“ din Codul de procedură civilă, a completat Orzan.  
 
Cine este obligat să depună Declaraţia
 
Declaraţia fiscală unică (Formularul 212) se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii. 
 
Contribuabilii la care se face astfel referire sunt cei care obţin venituri din activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultură şi/sau silvicultură; transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar; jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker; alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.
 
D212 are 40 de pagini
 
Declaraţia unică – Formularul 212 – comasează şapte formulare, respectiv D200 – veniturile realizate din România; D201 – veniturile realizate din străinătate; D220 – venitul estimat/norma de venit; D221 – norme de venit- agricultură; D600 – venitul baza pentru CAS; D604 – stabilire CASS persoane fără venit; D605 – stopare CASS persoane fără venit.
 
Documentul are 40 de pagini, din care 10 trebuie efectiv completate, restul fiind instrucţiunile de completare.
 
Formularul 212 trebuie depus până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, sau adresa unde locuieşte efectiv, ori la organul fiscal central competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.