Câţi bani au strâns românii în contul lor de pensie privată

Fondurile de pensii de pe Pilonul II au plasat două treimi din banii strânşi din contribuţii în titluri de stat, instrumentele considerate cu cel mai mic risc FOTO: 123RF
Suma medie acumulată în cont de fiecare participant la sistemul de pensii private obligatorii era la sfârşitul lunii mai de 4.125 de lei, însă ea este mai mare cu 50% în cazul angajaţilor care au avut în ultimii opt ani contribuţii virate în fiecare lună.

Aproape 6,67 milioane de români erau înscrişi la sfârşitul lunii mai în sistemul pensiilor private obligatorii (Pilonul II), însă pentru 150.000 dintre ei nu s-a virat nicio contribuţie în ultimii opt ani, de când s-a lansat acest sistem, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Valoarea activelor nete acumulate de cele şapte fonduri de pensii administrate privat se ridica în luna mai la 26,9 miliarde de lei (5,98 miliarde de euro). Activele reprezintă sumele acumulate din contribuţii şi din câştigurile din administrarea acestora. Astfel, fiecare participant la Pilonul II, care a avut cel puţin o contribuţie lunară virată de la lansarea sistemului, a acumulat în cont o sumă medie de 4.125 de lei (917 euro).

În cazul participanţilor care au intrat în sistem încă de la lansare şi au avut contribuţii neîntrerupte, suma medie acumulată este însă mai mare cu până la 50%. Aşadar, suma acumulată în contul de pensie privată de fiecare participant în parte depinde foarte mult atât de valoarea contribuţiei, dar şi de frecvenţa ei. Pentru anul 2014, contribuţia a fost stabilită la 5,1% din venitul salarial brut, fiind majorată cu 0,1 puncte procentuale şi urmând să ajungă la 6% în 2017. Contribuţia medie a participanţilor la Pilonul II a fost în luna mai de 120 de lei. Numai că din cei peste 6,6 milioane de români care contribuie la sistemul de pensii private obligatorii, 2,68 milioane de participanţi nu au avut contribuţii virate în luna mai.

Unde ajung banii de pensie

Cei şapte administratori, companii de pensii (14 administratori la momentul lansării Pilonului II), gestionează contribuţiile virate în fonduri, investind banii în diverse active astfel încât să genereze un randament cât mai mare, asumându-şi un anumit grad de risc.
Doar fondul de pensii „Aripi“, administrat de compania Generali, are un grad de risc ridicat, celelalte şase fonduri având un grad de risc mediu, ceea ce înseamnă că sumele sunt investite în active cu grad moderat de risc.

La sfârşitul lunii mai, peste 66% din active erau investite de fonduri în titluri de stat, considerate foarte sigure, 5,85% în depozite bancare, la fel de sigure, iar aproape 18% în acţiuni – active mai riscante, dar care pot aduce randamente mai mari decât primele două. Restul activelor până la 100% erau investite în obligaţiuni municipale, în obligaţiuni ale organismelor străine neguvernamentale, în titluri de participare şi în fonduri de mărfuri şi metale preţioase.

Rata medie de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni se ridica în luna mai la 4,3%, în scădere de la 5,22% în luna mai şi 6,15% la finele anului trecut.