ANALIZĂ Cum funcţionează sistemul plăţii defalcate a TVA în alte ţări

Elena Deacu 09-08-2017
România va fi singura țară din UE cu acest sistem
Sistemul de plată defalcată a TVA pe care vrea să îl introducă Guvernul de la 1 septembrie pentru companii ar face din România singura ţară din Uniunea Europeană care îl aplică cu caracter obligatoriu şi general. Alte state au încercat să îl aplice, dar fie nu au reuşit, fie îl implementează parţial, fie încă se chinuie să îl introducă.

Printr-un cont defalcat de TVA, companiile vor fi obligate, de la 1 septembrie, să facă două plăţi pentru fiecare factură achitată prin bancă. Prima plată se va face în contul deja existent, fără TVA-ul aferent, în timp ce prin a doua plată se va vira TVA-ul aferent în contul defalcat de TVA.

Singura ţară din UE cu acest sistem

Mihaela Mitroi, directorul departamentului de consultanţă fiscală şi juridică din cadrul PwC România, susţine că o asemenea măsură nu a fost implementată în niciun alt stat membru al Uniunii Europene, un sistem similar fiind propus spre implementare doar opţional în Polonia şi numai pentru anumite sectoare specifice din economie unde riscul evaziunii fiscale este ridicat în Italia, care a obţinut şi o derogare în acest sens.

„România va fi singura ţară din UE care va aplica mecanismul privind plata defalcată a TVA în mod generalizat şi obligatoriu începând cu data de 1.10.2017  (pentru toate persoanele impozabile şi instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, cu exceptia persoanelor fizice impozabile care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA), fără consultări reale cu toate părţile interesate, fără analize de impact, fără testul IMM, fără testarea fezabilităţii mecanismului, fără clarificarea tuturor aspectelor procedurale, fără luarea în considerare a poziţiei partenerilor sociali, fără informarea şi pregătirea contribuabililor”, susţin şi reprezentanţii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

În Polonia este opţional

Polonia vizează modificarea Legii privind TVA-ul, introducând un regim de plată separat începând din 2018, potrivit CNIPMMR. Proiectul include o procedură de plată divizată prin care TVA-ul unei vânzări este plătit într-un cont bancar specializat, supravegheat al furnizorului. Autorităţile fiscale pot efectua apoi retrageri directe din contul bancar în momentul decontării normale de TVA-ului furnizorului. Deşi iniţial voluntar, orice furnizor care optează pentru procedură ar fi scutit de alte măsuri de antifraudă. Propunerea de plată divizată a TVA a fost iniţial ridicată în 2015.

 

Exemplul italian ar trebui urmat până la capăt

În Italia, începând cu 1 ianuarie 2015, ca măsură de combatere a evaziunii fiscale în tranzacţiile cu statul şi cu alte organisme publice, s-a introdus un sistem de împărţire a plăţii TVA, acesta fiind plătit direct trezoreriei italiene. Termenul limită de aplicare a sistemului de împărţire a plăţii TVA este 31 decembrie 2017, când guvernul italian se aşteaptă la implementarea integrală a facturării electronice pentru sectorul public. Potrivit Decretului-lege publicat în Monitorul Oficial al Italiei din 24 aprilie 2017, mecanismul de plată divizat va fi extins la: toate serviciile supuse impozitului reţinut la sursă, inclusiv serviciile furnizate de persoanele care desfăşoară activităţi independente, precum şi la tranzacţiile efectuate cu toate administraţiile publice, inclusiv cu societăţile lor controlate şi cu societăţile listate la bursa italiană. În unele cazuri, pot exista efecte financiare semnificative, cum ar fi recunoaşterea periodică a soldurilor de credit TVA. În astfel de cazuri, va fi necesar să se aleagă între alternativele permise, cum ar fi compensarea creditelor prin emiterea de certificate specifice (“visti di conformità”) sau rambursarea TVA-ului, potrivit CNIPMMR.

Ioana Iorgulescu, EY, consideră însă că dacă, într-adevăr, mecanismul românesc de defalcare a plăţii ar fi inspirat de cel italian, aşa cum susţin autorii, exemplul ar trebui urmat până la capăt. Totuşi, spune ea, diferenţele faţă de modelul italian sunt semnificative, începând de la obţinerea derogării impuse de legislaţia comunitară, persoanele şi sectorul de activitate care sunt avute în vedere (respectiv, livrările de bunuri şi prestările de servicii către autorităţi publice, în urma dovezilor statistice privind practicile frauduloase din acest domeniu), mecanismul de funcţionare şi aplicarea temporară (ca, de altfel, orice măsură menită să combată fenomenul de evaziune fiscală şi fraudă, ce derogă de la regula generală).

Bulgaria a renunţat

Bulgaria a avut un astfel de sistem până la 1 ianuarie 2007, dar a renunţat din cauza acestor motive şi a influenţei lor în special asupra întreprinderilor mici si mijlocii.

Marea Britanie a lansat o consultare

Guvernul britanic a lansat recent (20 martie-30 iunie 2017) o consultare cu privire la fezabilitatea unui mecanism de colectare a TVA defalcat pentru vânzările online de către vânzătorii din străinătate către consumatori (B2C). Consultarea introduce conceptul de plată divizată şi caută opinii şi dovezi privind fezabilitatea tehnică a extragerii TVA în timp real prin utilizarea tehnologiei de plată cu carduri şi depunerea acesteia direct la autoritatea fiscală. Sunt de asemenea solicitate opinii asupra principiilor de proiectare şi elaborare a sistemului de plăţi divizate.

Fără opinie de la Comisia Europeană

În ceea ce priveşte conformitatea cu legislaţia comunitară europeană, în nota de fundamentare Guvernul susţine că proiectul nu transpune prevederi comunitare şi nu contravine legislaţiei europene în domeniul TVA.

Potrivit Mihaelei Mitroi, este însă necesară obţinerea unei aprobări din partea Comisiei Europene.

De asemenea, Ioana Iorgulescu, director executiv, Departamentul de asistenţă fiscală şi juridică, EY România, susţine că ar fi fost de interes opinia CE cu privire la impactul la nivelul României a acestei măsuri, „însă aceasta nu este disponibilă, având în vedere că nu s-a realizat nicio consultare în acest sens”.

„Contrar celor susţinute în Nota de fundamentare, implementarea acestui mecanism încalcă prevederile comunitare, în primul rând prin neobţinerea unei autorizări specifice de la Consiliul European pentru o derogare de la Directiva de TVA privind plata TVA. Or, pentru a obţine o astfel de derogare, România ar fi trebuit să prezinte un studiu de impact temeinic şi, mai mult, să demonstreze că mecanismul nu ar afecta valoarea globală a încasărilor din TVA, colectată în stadiul consumului final. Ne exprimăm pe această cale îndoielile privind îndeplinirea acestor criterii”, consideră Iorgulescu.

Cu toate acestea, sistemul de defalcare a plăţii implementat de Polonia este diferit faţă de cel românesc, fiind unul opţional şi temporar. Mai mult, la această formă s-a ajuns în câţiva ani de analiză, studii şi adaptare la mediul economic polonez, potrivit Ioanei Iorgulescu.